Pages
Strony

2019
EN
The project executed within “Pola widzenia książki – w podróży” (Book Fields of Vision – On the Travels), at the invitation of the Silesian Library House of Education.
Skylight in the ceiling, tiled walls. There are hoists and presses, but also uncommon stones and second-hand weights used to increase the pressure. The piles of books, where time and space are cumulated not only in their content, have travelled countless times. Baths of old prints, reconstructions of newer publications, cleaning, glueing, repair. The employees of this department move carefully, focussed on their work. Their movements are scarce, redundant actions cause harm! In reference to the precise, monotonous work on the sensitive matter of book, this statement seems to be especially grounded. Here, time appears to be passing at a different pace, in the slow rhythm imposed by paper, leather, glue and chemical processes. In such laboratory conditions, tender and repetitive gestures towards a book seem to contradict the common disposability of things.
PL
Projekt realizowany w ramach projektu
Pola widzenia książki - w podróży, na zaproszenie Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej.
Świetliki w suficie, wykafelkowane ściany. Są tu wyciągi i prasy, ale też niezwykłe kamienie i obciążniki z drugiej ręki, stosowane dla zwiększania docisku. Stosy książek, w których skumulowany jest czas i przestrzeń - nie tylko w ich treści - podróżowały przecież niezliczoną ilość razy. Kąpiele starodruków, rekonstrukcje nowszych wydawnictw, czyszczenie, klejenie, naprawa. Pracownicy działu poruszają się powoli, czynności wykonują z uwagą. Oszczędzaj każdy ruch, zbędne działanie przynosi szkodę! To zdanie odnoszone do precyzyjnej, monotonnej pracy z wrażliwą materią książki, wydaje się mieć szczególne uzasadnienie. Tutaj czas wydaje się płynąć w innym tempie, spokojnym rytmie wymuszonym przez papier, skórę, klej i procesy chemiczne. W tych laboratoryjnych warunkach mają miejsce czułe, powtarzalne gesty wobec książki, jakby wbrew powszechnej jednorazowości przedmiotów.