No Valley
Nie ma doliny 
2022
EN
The project results from a collaboration of two photographers, Barbara Kubska and Anka Sielska, as well as a designer, Justyna Lauer, with the students of the Creative Writing and Publishing Marketing faculty at the University of Silesia in Katowice – content-related supervision of Dr Hab. Grzegorz Olszański, Prof. UŚ.
The collaboration gave rise to literary texts (prose and poetic) and photographs in reference to the Rawa river. The authors spin fictitious visions in response to being confronted with the real state of affairs as well as the fantasy about human relation to it.

Photos: 
Barbara Kubska and Anka Sielska
Texts:
Mateusz Drozdowski, Magdalena Gołąbek, Magda Jaraczewska, Patrycja Klimek, Aleksandra Krysińska, Kalina Ismena Kubiniok, Katarzyna Mazur, Grzegorz Olszański, Maria Szczepańska, Weronika Szymańska, Nadia Wanot, Klaudia Wolska 
PL
Projekt jest rezultatem współpracy fotografek Barbary Kubskiej i Anki Sielskiej oraz projektantki Justyny Lauer ze studentkami i studentami kierunku „Twórcze pisanie i marketing wydawniczy" UŚ w Katowicach – opieka merytoryczna dr hab. Grzegorza Olszańskiego, prof. UŚ
Dzięki tej współpracy powstały teksty literackie (prozatorskie i wiersze) oraz fotografie dotyczące rzeki Rawy. Autorzy snują wokół niej fikcyjne narracje, będące zarówno odpowiedzią na konfrontację z rzeczywistym stanem rzeczy jak i fantazją na temat relacji człowieka do niej.

Fotografie:
Barbara Kubska i Anka Sielska
Teksty:
Mateusz Drozdowski, Magdalena Gołąbek, Magda Jaraczewska, Patrycja Klimek, Aleksandra Krysińska, Kalina Ismena Kubiniok, Katarzyna Mazur, Grzegorz Olszański, Maria Szczepańska, Weronika Szymańska, Nadia Wanot, Klaudia Wolska