BARBARA KUBSKA
EN
As a visual artist, I work mainly with the medium of photography. I am interested in multithreading stories, archives and collections. Using photography, I study their contexts and meanings. I employ the retrospective, hierarchization, seek new dependencies and connections.
With the Culture of Image Foundation, I am involved in its social and popularising cultural activity. I am employed as an assistant of the Photography Studio at the Academy of Fine Arts and Design in Katowice. My works have been presented at solo exhibitions: “Sploty. Fotografie polskich strojów ludowych” (Weaves. Polish Folk Costumes) in Photographs at the Tychy City Museum, “Zabijam czas, nim czas zabije mnie” (I’m Killing Time Before It Kills Me) at the gallery of the Culture of Image Foundation in Katowice and the “Nowe Miejsce” gallery in Warsaw. I have participated in numerous group exhibitions, including: “Serce Wyspy” (The Heart of the Island) at the BWA Gallery of Contemporary Art in Olsztyn and “Milczenie Dźwięków” (The Silence of the Sounds) at the Wrocław Contemporary Museum. My works were presented at the Joanna Helander exhibition “Baby patrzą” (Ladies Looking) during the 2019 Photo Month in Kraków.
contact: kubskabarbara@gmail.com

PL
Jestem artystką wizualną, pracuję głównie w medium fotografii. Interesują mnie wielowątkowe historie, archiwa i zbiory. Za pomocą fotografii badam ich konteksty i znaczenia. Posługuję się retrospekcją, porządkowaniem, poszukiwaniem nowych zależności i związków. Jestem zaangażowana w społeczną i popularyzatorską działalność kulturalną Fundacji Kultura Obrazu. Pracuję na stanowisku asystentki w Pracowni fotografii Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Swoje prace prezentowałam na wystawach indywidualnych: „Sploty. Fotografie polskich strojów ludowych” w Muzeum Miejskim w Tychach, „Zabijam czas, nim czas zabije mnie” w siedzibie galerii Fundacji Kultura Obrazu w Katowicach oraz w galerii „Nowe Miejsce” w Warszawie. Uczestniczyłam w wielu wystawach zbiorowych, min. „Serce Wyspy” w BWA w Olsztynie czy „Milczenie Dźwięków” w Muzeum Współczesnym Wrocław. Moje prace były prezentowane na wystawie Joanny Helander „Baby patrzą” w ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie 2019. 
kontakt: kubskabarbara@gmail.com