Mathematic Structures Of Events
Matematyczne struktury zdarzeń

2021

EN
My mother’s sister was symptomatic of over-sensitivity since her childhood. Considered clumsy, weak, in need of care, she was taken under a protective umbrella. Nobody looked for the cause, nor for a solution. The older sister, therefore, shouldered the responsibility – more expectations, less tolerance for her mistakes. They both got married and raised kids. They both kept silent about the past, just as their mother would. In the next generation, six women were born, and in the next – so far – another eight.
Sometimes, I have this strange feeling that I recognise them in my own body, their gestures, posture, step or dance.
PL
Siostra mojej matki przejawiała oznaki nadmiernej wrażliwości  już od dzieciństwa. Uznana za nieporadną, słabą, wymagającą większej opieki, otoczona została parasolem ochronnym. Nie szukano przyczyny, nie szukano rozwiązania. Starsza siostra wzięła więc na siebie ciężar odpowiedzialności – wymagano od niej więcej, mniej potknięć wybaczano. Obie wyszły za mąż i wychowały dzieci. Obie milczały o przeszłości, tak samo jak robiła to ich matka. W kolejnym pokoleniu urodziło się sześć kobiet, w następnym – jak dotąd – kolejnych osiem. 
Czasem mam to dziwne uczucie, kiedy rozpoznaję we własnym ciele, ich gesty, układ ciała, krok lub taniec.