Matematyczne struktury zdarzeń
obiekt
2021Siostra mojej matki przejawiała oznaki nadmiernej wrażliwości  już od dzieciństwa. Uznana za nieporadną, słabą, wymagającą większej opieki, otoczona została parasolem ochronnym. Nie szukano przyczyny, nie szukano rozwiązania. Starsza siostra wzięła więc na siebie ciężar odpowiedzialności – wymagano od niej więcej, mniej potknięć wybaczano. Obie wyszły za mąż i wychowały dzieci. Obie milczały o przeszłości, tak samo jak robiła to ich matka. W kolejnym pokoleniu urodziło się sześć kobiet, w następnym – jak dotąd – kolejnych osiem.  
Czasem mam to dziwne uczucie, kiedy rozpoznaję we własnym ciele, ich gesty, układ ciała, krok lub taniec.