Project: Archive
Projekt: archiwum
2017
EN
The presented work is a part of a project created in collaboration with a photographer, Joanna Helander. Visiting the artist’s archive – her studio in Goteborg and house in Kungsviken (Sweden) – allowed to establish a relationship with her photos in their material dimension. The interchange of personal stories with the history of the 1980s and 90s social and political transformations in Poland seen from the perspective of Swedish emigration have become my inspiration. I choose individual photos of Joanna’s – from Ruda Śląska and Kraków – which refer to the artist’s past, with its burden. Trying to find a new visual context for these images in the Swedish landscape, I ask questions about the effect of the past on the current state, and how the two realities, related to different time and space, come together.

PL
Prezentowana praca jest częścią projektu powstałego we współpracy z fotografką Joanną Helander. Wizyta w archiwum artystki - pracowni w Goteborgu oraz domu w Kungsviken (Szwecja) - pozwoliła wejść w relację z jej fotografiami w ich materialnym wymiarze. Przeplatanie się wątków osobistych z historią zmian społeczno-politycznych w Polsce lat 80 i 90 w tle, widziane z perspektywy szwedzkiej emigracji stały się tropem za którym podążam. Wybieram pojedyncze fotografie Joanny - z Rudy Śląskiej i Krakowa - te, które odnoszą się do przeszłości artystki z całym jej ciężarem. Szukając dla nich nowego wizualnego kontekstu w szwedzkim krajobrazie, zadaję pytanie o to w jaki sposób pamięć o przeszłości determinuje stan aktualny, w jaki sposób dwie rzeczywistości odnoszące się do różnego czasu i miejsca zlewają się ze sobą. 
poniżej: widok ekspozycji wystawy Joanny Helander Baby patrzą, MEK w Krakowie, 2019, zdjęcia: Studio Luma