Time unlost
Czas nieutracony
2022

EN
exhibition concept, photographs, objects, texts
curator collaboration: Ewelina Lasota
Barbara Kubska has selected her grandfather’s photographs of Tychy residents that are rarely associated with Zygmunt Kubski as they exceeded the range of his professional duties. The photos are unrelated to technical documentation. They come closer to recording the life in the city.
In the photos, the artist has recognised her grandmother, who was forced to leave her native Brzuchowice (Briukhovychi) near Lviv in 1945. She also catches the glimpse of her grandfather, banished from his country estate called Winnica (Vineyard) in Trzemeszno, Greater Poland region. She can see her father as a boy with his siblings. The personal family history is turned into collective experience of the generation, who were raising the new city (starting in 1951) in hope of rebuilding their lives after the war.
Barbara Kubska, however, also reveals the reverse side of this process: what was optimistic to some, came as a drama to others. In order to raise the blocks, the authorities dispossessed farmers of their land. The photographic archive in this visual experiment remains open to new interpretations.
Text: Ewelina Lasota

The work was created around photographs by Zygmunt Kubski, the author’s grandfather, in the collection of the Tychy City Museum.
The exhibition has been organised within the Marshal of Silesian Voivodeship’s Scholarship in the area of culture.

PL
koncepcja wystawa, fotografie, obiekty, teksty
współpraca kuratorska: Ewelina Lasota
Barbara Kubska wybiera z dorobku Zygmunta Kubskiego fotografie mieszkańców i mieszkanek Tychów, rzadko z nim kojarzone, bo tematycznie wykraczające poza zakres jego obowiązków zawodowych. Fotografie nie mają znamion dokumentacji technicznej. Bliżej im do zapisu życia w mieście.
Artystka znajduje na zdjęciach swoją babcię, która została zmuszona do opuszczenia rodzinnych Brzuchowic pod Lwowem w 1945 roku. Łapie cień dziadka, wypędzonego w 1939 roku z majątku ziemskiego Winnica w wielkopolskim Trzemesznie. Widzi swojego małego ojca z rodzeństwem. Osobistą historię rodziny przekuwa w zbiorowe doświadczenie pokolenia, dla którego wznoszenie nowego miasta (rozpoczęte w 1951 roku) było szansą na odbudowę życia po wojnie.
Jednak Barbara Kubska odsłania także rewers tego procesu: to, co jednych napawało optymizmem, dla innych oznaczało dramat. Aby stawiać bloki, władza wywłaszczała rolników z ich ziemi. W jej eksperymencie wizualnym archiwum zdjęć jest wciąż otwarte na nowe interpretacje.
Tekst: Ewelina Lasota

Praca powstała wokół fotografii Zygmunta Kubskiego, dziadka autorki, znajdujących się w kolekcji Muzeum Miejskiego w Tychach.
Wystawa jest realizowana w ramach Stypendium Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury.