Marzyciele
fotografie, teksty

2021

Kierując się zasadą mówiącą o tym, że to co najbardziej osobiste może jednocześnie stać się najbardziej uniwersalne, autorka zdecydowała się oprzeć narrację swojej pracy na mieszance osobistych historii, wspomnień i fantazji, które powstały pod wpływem obrazów, będących fragmentami zdjęć jej dziadka. W działaniach tych pojawiają się wątki charakterystyczne dla całego przedwojennego pokolenia (migracje, pytania o tożsamość) oraz osobiste doświadczenia i spostrzeżenia autorki. W kontrze do tych krótkich osobistych tekstów, użyto cytatów dotyczących oceny projektu Nowych Tychów z różnych czasów (widać tu zmieniające się pod wpływem zmian społeczno-politycznych w Polsce podejście do tego tematu). To na styku obrazu z dwoma typami tekstu, wytwarza się przestrzeń konfliktu czy niejasności. Intencją autorki było wskazanie na to, w jaki sposób różne perspektywy opowiadania historii wpływają na jej percepcję. To sposób patrzenia na historię, w tym wypadku PRL, staje się sednem prezentacji, komentarzem do niej może stać się fragment książki Brian Porter-Szucs „Całkiem zwyczajny kraj. Historia Polski bez martyrologii”: „Jednak nawet w opresyjnych Państwa, nie wszyscy są uciskani, a tych którzy są, nie można postrzegać wyłącznie przez ten pryzmat. Jeśli wyjdziemy poza wartościującą retorykę polityki historycznej, przekonamy się, że rzeczywistość była bardzo zniuansowana i obejmowała biografie, które nie wpisywały się w ścisły podział na dobro i zło, Nas i Ich. Zamiast ideologicznych metafor ujrzymy prawdziwych ludzi. Obecnie, kiedy w tylu miejscach na świecie narusza się standardy liberalnej demokracji, kiedy pogłębiają się podziały ideologiczne i kulturowe dotyczące najważniejszych kwestii życia społecznego i politycznego, łatwo ulec pokusie dychotomii. Stare fronty zimnej wojny wydają się niepokojąco aktualne, nie można jednak pozwolić, by wpływało to na nasze myślenie o historii.”*
*Brian Porter-Szucs „Całkiem zwyczajny kraj. Historia Polski bez martyrologii”, przeł. A. Dzierzgowska i J. Dzierzgowski, Wydawnictwo Filtry, 2021, s. 328-329

Finał projektu będzie miał miejsce w Muzeum Miejskim w Tychach w przyszłym roku.
Użyte zostały fragmenty fotografii, której autorem jest Zygmunt Kubski
 – mój dziadek.
Fotografie ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach.

Zrealizowano w ramach stypendium Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury.
J. Królikowski, „Poetyka architektury miasta socjalistycznego” - maszynopis w Pracowni Urbanistycznej TUP w Warszawie, w: Studia socjologiczne 1991, 1-2 , B. Jałowiecki „Znaczenie przestrzeni”, s. 66
J. Królikowski, „Poetyka architektury miasta socjalistycznego” - maszynopis w Pracowni Urbanistycznej TUP w Warszawie, w: Studia socjologiczne 1991, 1-2 , B. Jałowiecki „Znaczenie przestrzeni”, s. 66